Q9 FOR BUSS

שיווק | הפצה | דפוס | מיתוג

שיווק – קודד את אתר המכירות שלך , הפק גלילים .

הפצה – כל נקודה על המפה. בעיר,במדינה כולה. יהיה מוצג שם "שער הכניסה" לבית העסק שלך.

מיתוג – לא הפשוט , לא המוצהר לכל עסק מתחיל . אלא מיתוג מוצרים . השתלת תכנים שיווקים על מוצרי צריכה בסיסיים.

דפוס – הפקות דפוס , המקדשות את QR CODE השפה בה אנחנו מבינים.

לבירורים?להצטרפות אל שיא הטכנולוגיה בענף הפרסום,שיווק,ההפצה . עמודת מפרסם\קמעונאי לחצו על QR CODE הלבן שחור השאירו פרטים.

מייל מערכת : 

cmd@barkodisrael.tech